10268442_1256113024415284_6724718705490929384_n

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика