12342411_1256112887748631_3740594613663161557_n

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика