12345644_1256112931081960_637212113638107867_n

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика