12359831_1256112987748621_5079761846233958772_n

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика