12359837_1256113087748611_1130835778441907143_n(1)

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика