1454998_1256113047748615_8765138888897440807_n

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст реализирана с 3D VM13 металокерамика