1003591_1257811090912144_1376115592314887453_n

Трансмукозно атравматично поставяне на имплант в областта на 16 липсващ зъб