11139971_1273230249370228_7938440603302203919_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 3