12439038_1273230406036879_5633657714926882183_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 4