12439320_1273230339370219_7011728841082077786_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 5