12507290_1273230386036881_2295660377157129669_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 6