12509512_1273230282703558_290148817299310180_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 7