12512311_1273230219370231_5227145041300910606_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 8