12524108_1273230449370208_2283248336676733411_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 9