12540665_1273230429370210_6898817927060870128_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 10