12565533_1273230232703563_9002820023535224716_n(1)

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 11