Мостова протезна конструкция с дъгова стабилизация на годината челюст 1

Мостова протезна конструкция с дъгова стабилизация на годината челюст 1