Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби

След гингивектомия с гингивопластика пациентът е с нормални по дължина корони на предните долни зъби.

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 2

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 10

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 9

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 8

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 7

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 6

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 5

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 4

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби 3

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

Стоматологично лечение на гингивектомия с гингивопластика и поставяне на корони на предни долни зъби