Горно челюстната 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13 метало керамични коронки 10

Горно челюстната 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13 метало керамични коронки 10