Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на Горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица!

Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на Горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица!

Резултатите от лечението с Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица:

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 14

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 13

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 12

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 11

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 10

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 9

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 8

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 7

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 6

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 5

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 4

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 3

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 2

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 1

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на Горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица!