Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 7

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 7

Лечение на горна челюст с металокерамична конструкция на горна челюст с 2 импланта 7