3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст 6

3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст 6