Лечение на двустранно дистално неограничени дефекти на двете зъбни редици с помощта на блоккорони от 3D VM13-металокерамика и фрезпротези 7

Лечение на двустранно дистално неограничени дефекти на двете зъбни редици с помощта на блоккорони от 3D VM13-металокерамика и фрезпротези 7