Стоматологично лечение на дистално двустранно неограничени дефекти в горна зъбна редица с металокерамичен мост и фрезпротеза

Стоматологично лечение на дистално двустранно неограничени дефекти в горна зъбна редица с металокерамичен мост и фрезпротеза