Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица

Ето, как със стоматологично лечение и блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица, може да се възвърне дъвкателната способност и възможността за хранене. Снимки от зъболекарското лечение, тук:

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 1

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 2

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 3

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 4

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 5

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица 6

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица