Снимка на Комплексно лечение на Горна челюст и Долна челюст – лекар по дентална медицина номер 5

Финален резултат от лечението = Префектна усмивка от Д-р К. Димитров

Снимка на Комплексно лечение на Горна челюст и Долна челюст – лекар по дентална медицина номер 5