Мост на Горната челюст на млад мъж с естетичен комплекс

лекуван от стоматолог Костадин Димитров в Кюстендил

Мост на Горната челюст на млад мъж с естетичен комплекс