От практиката

20

Jul2016
Естетична стоматология - обличане на фронтални зъби с метало керамични коронки при доктор по дентална медицина Костадин Димитров  ... Прочетете повече

20

Jul2016
Прагова препарация и 3Д керамика при парадонтално компрометиран случай!    ... Прочетете повече

20

Jul2016
Трансмукозно имплантиране - поставяне на дентални импланти без болка и хирургични намеси само при налична кост. В случай че костта е тънка, т.е няма обем не може да се ползва този атравматичен и безболезнен метод за поставяне на импланти.  ... Прочетете повече

13

Jan2016
Импланти, поставени на мястото на извадени млечни 5 ти зъби без зародиш на постоянни! Имедиатно трансмукозно имплантирани и с поставени едносеансови фото корони!... Прочетете повече

13

Jan2016
Подновяване на долната челюст с помощта на 9 членна мостова конструкция и фрез протеза. Подобен стоматологичен случай изисква дългогодишна дентална практика, апаратура на световно ниво и разбира се прецизна работа и стиковане с пациентите.... Прочетете повече

Естетична стоматология – обличане на фронтални зъби с метало керамични коронки