Archive: January, 2017

27

Jan2017
Ето, как със стоматологично лечение и блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица, може да се възвърне дъвкателната способност и възможността за хранене. Снимки от зъболекарското лечение, тук:... Прочетете повече

27

Jan2017
Стоматологично лечение с циркониеви коронки на ортодонска деформация на горни фронтални зъби. Ето и снимки от зъболекарското лечение:... Прочетете повече

27

Jan2017
Един по-специален стоматологичен случай. Лечение на екстрахиран латерален горен резец с помощта на зъб-коронка с висящо тяло 3D ceramic коронки. Ето и снимки от стоматологичното лечение:... Прочетете повече

Стоматологично лечение с блоккорони във фронта с фрезпротеза в дистално двустранно неограничен дефект на долна зъбна редица