Орална хирургия в стоматологичната клиника на Д-р Костадин Димитров

Oralna-Hirurgiya

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. При нас обект на оралната хирургия са следните манипулации:

  • изваждане на зъби
  • оперативно изваждане на полуретинирани зъби
  • имплантиране на зъбни импланти
  • отстраняване на фрактурирани (счупени) зъби
  • водена тъканна регенерация
  • пародонтална хирургия

Орална хирургия