Мост на Горна Челюст с импланти в обл-та на зъби 15 – 26

Мост на Горна Челюст с импланти в обл-та на зъби 15 – 26