Мост на Горна Челюст с импланти в обл-та на зъби 15 – 26

изграден в клиниката на дентален лекар Костадин Димитров

Мост на Горна Челюст с импланти в обл-та на зъби 15 – 26