Тагове: горни зъби

17

Dec2015
Реализирана с 3D VM13 металокерамика  

Мостова протезна консрукция с дъгова стабилизация на Горна челюст