Тагове: Зъбен мост

16

Aug2016
Ето резултатите от горно челюстната 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13 метало керамични коронки.... Прочетете повече

17

Dec2015
Реализирана с 3D VM13 металокерамика  

Горно челюстна 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13