Тагове: лечение на горна челюст

29

Sep2016
Снимки от стоматологичното лечение с 3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст.... Прочетете повече

3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст