Тагове: 3D коронка цена

29

Sep2016
Снимки от стоматологичното лечение с 3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст.... Прочетете повече

16

Aug2016
Ето резултатите от горно челюстната 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13 метало керамични коронки.... Прочетете повече

20

Jul2016
Прагова препарация и 3Д керамика при парадонтално компрометиран случай!    ... Прочетете повече

3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст