1914069_1273230312703555_4111506101723567071_n

санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 2