санирана и долна челюст с 9членна мостова конструкция и фрезпротеза 2

1914069_1273230312703555_4111506101723567071_n