3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст 3

3D блоккорони във фронта с фрезпротеза при двустранно дистално неограничен дефект на горна челюст 3