Archive: August, 2016

16

Aug2016
Резултатите от лечението с Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица:... Прочетете повече

16

Aug2016
Ето и резултатите от лечението при двустранно дистално неограничен дефект на долната зъбна редица с помощта на 4 импланта и мостова конструкция с дъгова стабилизация:... Прочетете повече

16

Aug2016
Ето резултатите от горно челюстната 12 членна мостова конструкция с дъгова стабилизация реализирана с 3D VM13 метало керамични коронки.... Прочетете повече

02

Aug2016
Комбинирано ортопедично, ендодонтско и имплантологично лечение с цел поставяне на 28 металокерамични 3 D корони и 5 импланта.... Прочетете повече

02

Aug2016
След гингивектомия с гингивопластика пациентът е с нормални по дължина корони на предните долни зъби.... Прочетете повече

Металокерамична конструкция с дъгова стабилизация на Горна челюст и имплантиране на 2 импланта в дистално неограничен дефект на долната зъбна редица!